Ongezien ... blijft ongezien

Ongezien

De kinderen van het tweede tot het vijfde telden al af naar de voorstelling in CCB, toen op 13 maart de scholen werden gesloten door het Corona virus.  Samen met kunstenaars Patries en Tania denken we nu na hoe we toch het resultaat van wat gecreëerd werd in de ateliers aan ons publiek kunnen tonen.