SES - Uren

De Schatkist - kleuterschool - lagere school - Berchem - leefgroepen - muzisch

SES = Sociaal Economische Situatie

De overheid biedt aan scholen een aantal extra uren (= SES- uren) om het onderwijs voor alle kinderen te optimaliseren.


De overheid levert blijvende inspanningen om de onderwijsachterstand van kansarme kinderen weg te werken en de integratie te bevorderen. Het is de bedoeling een onderwijspraktijk uit te bouwen die rekening houdt met de sociale en economische situatie (=SES) van ieder kind. Door een meer efficiƫnte aanpak kunnen de kleuters en leerlingen beter worden ondersteund in hun ontwikkeling zodat resultaten zichtbaar verbeteren.