Verzekering

De Schatkist - kleuterschool - lagere school - Berchem - leefgroepen - muzisch

Verzekering

Alle kleuters en leerlingen zijn door de school verzekerd voor lichamelijke schade:

  • in de school
  • op weg van en naar de school
  • tijdens activiteiten ingericht door de school


Wat doen bij een ongeval?


  • Indien nodig een dokter raadplegen (als dit nog niet gebeurde via de school) en een     aangifteformulier laten invullen door de arts (aangifteformulieren zijn op school te verkrijgen).
  • Zo vlug mogelijk de school verwittigen.
  • Bij het einde van de behandeling de door u betaalde rekeningen voorleggen aan uw ziekenfonds.
  • Het attest van het ziekenfonds met het door de arts ingevulde formulier aan de school bezorgen als de behandeling volledig ten einde is.
  • De verzekeringsmaatschappij betaalt het door de ouders betaalde deel terug.


Stoffelijke schade door uw kind veroorzaakt aan derden (leerlingen, school, anderen) wordt door de ouders vergoed.  Een persoonlijke, familiale verzekering kan hierbij nuttig zijn.