Voor- en naschoolse opvang

De Schatkist - kleuterschool - lagere school - Berchem - leefgroepen - muzisch

Voor- en naschoolse opvang.

Vanaf 7.00 uur (’s morgens) tot 19 uur ('s avonds) is er opvang voorzien in  "NAPEWAKI"

   F. Coosemansstraat


De ouders dienen op voorhand contact op te nemen met de dienst

"Buitenschoolse Kinderopvang"

F. Coosemansstraat 41 tel: 03/297.34.16 Verantwoordelijke: GSM 0473/83.44.03

e-mail: napewaki@vdkkomma.be

website: www.vdkomma.be


 

Er is huistaakbegeleiding voorzien op maandag, dinsdag en donderdag van 15.40 uur tot en met 16.30 uur.


Leerlingen die om 16.30 uur niet opgehaald kunnen worden moeten ingeschreven zijn in NAPEWAKI.


Deze leerlingen worden onder begeleiding van leerkrachten naar NAPEWAKI gebracht.
https://bko.antwerpen.be


buitenschoolsekinderopvang@stad.antwerpen.be