Verkeersveiligheid

Beste ouders,

Verkeerveiligheid is een thema dat veel ouders nauw aan het hart ligt en waarvoor Ouders@Deschatkist ook graag een steentje toe bijdraagt.

Zo hebben we sinds enkele jaren een schoolstraat. Dit betekent dat elke schooldag een stukje van de Walemstraat en de Woeringenstraat ’s ochtends en in de namiddag afgesloten wordt met een hek wanneer de schoolpoorten open zijn. Zo kunnen de kinderen op een veiligere manier naar school komen en ook weer naar huis gaan. Verschillende ouders en mensen uit de buurt werken hieraan mee om de hekken dagelijks te bemannen. We hopen dat de schoolstraat op termijn structureel geïntegreerd wordt in de verkeerssituatie rond de school.

Een ander thema gaat over het weren van de vuilniswagens bij de start en het einde van de schooldag. Na herhaaldelijk overleg met de betrokken diensten is de afspraak gemaakt dat vuilniswagens niet voorbij de schoolpoorten mogen rijden als deze geopend zijn.

Ook bij wegenwerken of veranderende verkeerssituaties proberen we altijd de verkeersveiligheid  hoog op de agenda te zetten. Een veiligere oversteekplaats aan de school is daarbij ook nog een bespreekpunt.

Al deze thema’s zijn nog heel actueel en we blijven ons hiervoor ook in de toekomst inzetten. Extra helpende handen voor de schoolstraat zijn trouwens nog altijd welkom!

Veilige groetjes,

Ouders@DeSchatkist