Brieven

We starten op in fase GEEL.

Alle kleuters en leerlingen zijn vanaf 1 september terug welkom op onze school!

Richtlijnen i.v.m. start schooljaar 2020 - 2021.

Joepie, we mogen onze kleuters en leerlingen opnieuw verwelkomen op De Schatkist.

Hieronder kan je de brief vinden met de nodige instructies zodat dit op een veilige manier kan gebeuren.