Wereldklas - anderstalige nieuwkomers

De Wereldklas is een heel belangrijke schakel binnen onze zorgwerking. 

Anderstalige nieuwkomers worden gedurende enkele uren per week in de Wereldklas opgevangen om Nederlands te leren.  Voor de kinderen die pas in België zijn, ligt de focus immers op het verwerven van onze taal.  Ze doen dit in de Wereldklas op een speelse, warme manier.  

Zo gaan ze regelmatig op stap buiten de school om kennis te maken met alle woordenschat die we dagelijks nodig hebben.  Ook op een creatieve manier wordt met de Nederlandse woorden en grammatica aan de slag gegaan.

Daarnaast bieden de leerkrachten van de Wereldklas ook ondersteuning aan de klasleerkrachten, zowel in de klas als door middel van pre-teaching, of remediëring zodat de leerlingen vlotter aansluiting kunnen vinden met de leerstof die in hun gewone klas wordt aangeboden.