Kosten

Kosteloos

Alle leerboeken, schriften en schoolmateriaal worden gratis voorzien.

Bijdrageregeling

Maximumfactuur:

De school houdt zich aan de bedragen die vastgelegd zijn binnen de maximumfactuur. 

Binnen deze maximumfactuur vallen alle culturele activiteiten, projecten, uitstappen en zwemmen.  Voor het 3de leerjaar wordt het zwemmen niet aangerekend.

Concreet:

  • Voor de kleuterschool is dit bedrag maximum €45
  • Voor de lagere school is dit bedrag maximum €90

Meerdaagse uitstappen:

Deze meerdaagse uitstappen worden om de 2 jaar georganiseerd.

Max. € 440 per kind voor volledige duur lager onderwijs 

  1. 1ste leerjaar sprookjesklassen in Lokeren: €95
  2. 2de leerjaar sprookjesklassen in Lokeren: €95
  3. 3de leerjaar boerderijklassen in Wortel: €110
  4. 4de leerjaar boerderijklassen in Wortel: €110
  5. 5de leerjaar zeeklassen in Oostduinkerke: €130
  6. 6de leerjaar zeeklassen in Oostduinkerke: €130

Middagtoezicht:

€30 per trimester

Huistaakklas:

€1 per beurt

Voor- en naschoolse opvang:

€0.50  per begonnen halfuur.

Betalen

  • Betalingsmodaliteit: tweemaandelijkse schoolrekening
  • Wijze van betaling: via overschrijving, bancontact of cash