Kleuterschool – leefgroepen

Als school streven we ernaar om elk kind evenwichtig te laten ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau en op zijn of haar eigen tempo.
Vanuit deze visie zijn we in 2005 gestart met een leefgroepenwerking.

In onze school zijn er 6 leefgroepen met in elke groep een evenwaardige verdeling van de verschillende leeftijden. (2,5-jarigen, 3- jarigen, 4- jarigen en 5- jarigen)

De kinderen leren veel van en aan elkaar op een ongedwongen manier.

Hun zelfbeeld wordt versterkt, want ze zijn allemaal een keertje de jongste en de oudste van de groep. Zowel de zekere als de onzekere kinderen vinden aansluiting op hun niveau. Het groepje oudste kleuters is kleiner, zodat ze ook intensiever kunnen worden begeleid.

Muzische en sociale vaardigheden vinden wij belangrijk in de ontwikkeling van uw kind. Kinderen kunnen uiting geven aan hun gedachten en gevoelens door op een persoonlijke manier bezig te zijn met dans, muziek, toneel, tekenen.

We gaan ervan uit dat het welbevinden hoog moet zijn, om te kunnen leren. Daarom creëren we ruimte voor het ervaren, beleven, uiten en verwoorden van gevoelens. We leggen de nadruk op het samenzijn en verwezenlijken dit met kringmomenten en met groepswerk. We herkennen onze gevoelens en die van de anderen. We begrijpen elkaar beter en we aanvaarden elkaar.

Samen gaan we op zoek naar de schat die verborgen zit in jezelf en in ieder ander mens.