Hele school

afbeelding van katjal
Katja Lewijze

Schoolfeest 2021 - Derde leerjaar

afbeelding van katjal
Katja Lewijze

Schoolfeest 2021 - Tweede leerjaar

afbeelding van katjal
Katja Lewijze

Schoolfeest 2021 - Blauwe klas

afbeelding van carinef
Carine Frans

EHBO

Vorig jaar hebben een aantal leerkrachten hun getuigschrift van zorgverlener behaald.

Elk jaar wordt de theorie opgefrist en de technieken worden herhaald.

Met veel plezier speelden de leerlingen enkele noodsituaties na die de leerkrachten dan trachtten op te lossen.

Wat deden ze ons zweten hoor !

afbeelding van carolines
Caroline Somers

Praatbox / Jitsi-meet

Beste ouders

De leerlingen kregen een brief mee met meer uitleg over Praatbox / Jitsi-meet.

Hiermee kan je videobellen met de klasleerkracht / de medeleerlingen.

De sticker met de 3 woorden om in te loggen zal ook in het agenda van je zoon/dochter geplakt worden. 

  • deschatkist(klas..)
  • berchem
  • klas

Deze informatie werd meegegeven voor het oudercontact.

Die kan zowel geïnstalleerd worden op de computer (Praatbox) of op een tablet / gsm (Jitsi-meet).