Het Zebrapad

In onze school gebruiken we 'Het Zebrapad' om ruzies uit te praten en zo stap voor stap op te lossen. 

Stap 1: Stop, hou op.  

Stap 2: Ik word rustig en tel tot 10!

Stap 3: Ik zeg hardop wat ik niet leuk / jammer vind. 

Stap 4: Hoe lossenwe het samen op?

Ook de VAP-mannetjes die rond ons Zebrapad staan hebben elk hun gepaste eigenschap.