6 januari: Driekoningen

Donderdag vierden wij het feest van Driekonigen.

In de taart zaten twee verrassingen.

Mohamed en Chika waren de koningen van de dag.

Fotoreeks: