Schrijfdans kleuters 3-5jaar

Hallo allemaal!

Schrijfdans is schrijfbewegen op muziek. Leren schrijven vanuit de beweging, met muziek, geeft een andere kijk op het schrijfonderwijs. Aan het proces van leren schrijven kunnen we een belangrijk deel van de ontwikkeling van de kinderen koppelen: sensomotoriek, ontwikkeling van de hersenen, taalontwikkeling, expressie en creativiteit.

Schrijbelen, schrijftekenen, schrijven, dàt is de doorgaande lijn van grof naar fijn. Schrijbelen is voor het schrijven wat kruipen is voor het lopen. Schrijbelen is de ontwikkeling van het eerste kriebelen en krassen naar elementaire basisbewegingen, rond en recht, naar links, naar rechts, naar boven en naar beneden, naar binnen en naar buiten. Maat en melodie van de muziek nodigen het kind uit om zich met eigen zwaai en draai te uiten, in de speelzaal of in het lokaal, staand of zittend achter de tafel. We werken met bewegingen in de lucht, met sensomotorisch materiaal direct op het tafelblad of met wasco en kleurpotlood op grote vellen papier.

Schrijftekenen is een tekening maken op muziek waarbij de bewegingen, dus de lijnen, een aantal keren worden herhaald, over elkaar heen, ‘ingeslepen’. Een schrijftekening is opgebouwd uit basisbewegingen of combinaties daarvan. In het lijnenspel ontstaan vormen waarin we cijfers en letters kunnen ontdekken.

In bijlage kunnen jullie filmpjes, vertelplaten en kleurplaten terug vinden om met jullie kleuters van 3-5 jaar thuis te schrijfbewegen.

Bekijk de website voor de liedjes en meer informatie over het ontstaan van schrijfdans: https://www.schrijfdans.nl/

Veel plezier!

Juf Jade

Video schrijfdans: De boom
Video schrijdans: De kat
Video schrijfdans: De bloem
Video schrijfdans: kronkelidong